گردشگری"سیاه" در ایران، از غمگین‌ترین باغ ایرانی تا فرهاد کوه‌کن قرن بیستم

[ad_1]


یک کارشناس مدیریت بازاریابی توریسم (گردشگری) با تشریح ارز آوری گردشگری سیاه در دنیا به مصادیق سودآوری گردشگری تلخ در ایران از جمله غمگین‌ترین باغ ایرانی تا غار سنگی حسین کوهکن معروف به فرهاد ثانی (دوم) در قرن بیستم پرداخت.

[ad_2]

لینک منبع