دیوان عدالت درخواست توقف موقت افزایش جرایم رانندگی را رد کرد

[ad_1]


دیوان عدالت اداری درخواست توقف موقت اجرای مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جرائم رانندگی را رد کرد.

[ad_2]

لینک منبع