تغییرات گسترده در کابینه قطر / وزیر خارجه به همراه ۶ وزیر دیگر برکنار شدند

13941024172516356904974

خبرگزاری رسمی قطر از برکناری وزیر خارجه قطر در کنار ۶ وزیر دیگر توسط امیر این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ،‌ خبرگزاری رسمی قطر گزارش داد شیخ تمیم ‌آل ثانی امیر این کشور، خالد بن محمد العطیه را از وزارت خارجه کنار گذاشت.

بر اساس این گزارش، امیر قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی را به جای خالد بن محمد العطیه به عنوان وزیر خارجه جدید منصوب کرده است.

البته امیر قطر خالد بن محمد العطیه را پس از برکناری از مقام وزارت خارجه، به عنوان وزیر مشاور دولت در امور دفاعی تعیین کرده است.

امیر قطر هفت وزیر دولت را برکنار کرده است که کنار گذاشتن وزیران خارجه و دفاع از مهمترین این تغییرات است.