آموزش‌وپرورش بی‌خیال آسیب‌های اجتماعی و گرفتار محفوظات است

[ad_1]


رئیس انجمن مددکاری گفت:‌ آموزش‌وپرورش بهترین بستر برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است اما اقدامات وزارتخانه در این رابطه فراگیر نیست و تا زمانی که روند فعلی ادامه دارد وضعیت آسیب‌های اجتماعی در مدارس به همین شکل باقی خواهد ماند.

[ad_2]

لینک منبع