ارتباط ایران با چین و روسیه در دوران تحریم قطع نشد

[ad_1]


رئیس‌جمهور دوران تحریم را دوران باخت – باخت برای روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا دانست و گفت: ارتباط ایران با چین و روسیه در دوران تحریم قطع نشد.

[ad_2]

لینک منبع