مجلس نمی‌تواند در اسناد برنامه ششم دست ببرد/ناچاریم برنامه پنجم را تمدید کنیم

[ad_1]


رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس با اعلام اینکه دولت در تدوین برنامه ششم به تکلیف و رویه معروف عمل نکرده است، گفت: مجلس نمی‌تواند در اسناد پشتیبان برنامه ششم دست ببرد، با توجه به شرایط کنونی ناگزیر هستیم برنامه پنجم توسعه را یکسال تمدید کنیم.

[ad_2]

لینک منبع