نوبخت: سند ۱۳۰۰صفحه‌ای برنامه ششم را به مجلس می‌دهیم/توکلی: دولت کار غیرقانونی کرده است

[ad_1]


در حالی که رئیس سازمان مدیریت اقدام دولت در ارائه احکام برنامه ششم به جای کل برنامه به مجلس را نوآوری می داند، احمد توکلی عضو کمیسیون تلفیق معتقد است، این کار دولت بدعت و غیر قانونی است.

[ad_2]

لینک منبع