قدرت‌ها اعتراف دارند که حل مسائل منطقه بدون حضور ایران ممکن نیست

[ad_1]


رئیس‌جمهور گفت: قدرت‌ها اعتراف دارند که حل مسائل منطقه بدون حضور ایران ممکن نیست

[ad_2]

لینک منبع