مار "پژو" چند بار صنعت ما را بگزد/نهادهای نظارتی به وظیفه عمل نمی‌کنند

[ad_1]


معاون وزیر اسبق صنعت گفت، چرا پژو که از سال۹۱ همکاری با ایران را قطع و شرکت ایران خودرو را ۳ سال بدون قطعات کافی به حال خود رها کرد که نتیجه آن کاهش فروش و افت شدید کیفیت قطعات بود، در آستانه بازگشت پیروزمندانه به بازار انحصاری ایران قرار گرفته است؟

[ad_2]

لینک منبع