پست بانک با ۲ بانک اروپایی قرارداد همکاری بست

[ad_1]


مدیر عامل پست بانک گفت: اولویت این بانک برای افتتاح شعب جدید خارجی در کشورهای اروپائی است و تاکنون با دو بانک بزرگ اروپایی قرارداد همکاری امضاء کرده است.

[ad_2]

لینک منبع