کتابفروشی‌های مسکو مانند میدان‌‌های تره‌بار تهران شلوغ است

[ad_1]


رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در یادداشتی به شرح آنچه که از کتابفروشی‌های مسکو دیده، پرداخته است.

[ad_2]

لینک منبع