تأخیر دولت در ارائه کارت خرید کالا بیشتر شود، مجلس تذکر می‌دهد

[ad_1]


رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه تا هر میزان که ارائه کارت اعتباری خرید کالا تأخیر پیدا کند اهداف آن محقق نخواهد شد، گفت: اگر دولت به تأخیر خود در ارائه این کارت ادامه دهد مجلس با تذکر و یا گزارش‌های نظارتی اعمال نظر خواهد کرد.

[ad_2]

لینک منبع