زائری: عرصه ادبیات هم مؤمن و منافق دارد/ به «محقق» غبطه می‌خورم

[ad_1]


رئیس مؤسسه فرهنگی سرچشمه با بیان “در زمینه ادبی مؤمن کم داریم” گفت: کسانی را در عرصه ادب و فرهنگ داریم که سروصدای زیادی دارند اما عمیق نیستند اما عده‌ای توان فکری و ادبی دارند و کمتر شناخته شده‌اند که محقق نیز یکی از آنهاست.

[ad_2]

لینک منبع