خدمات برخی مراجع قضایی تهران در حد یک استان است/۱۲۳ شکایت در پرونده فاجعه منا

[ad_1]


دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: بسیاری از نواحی دادسرای عمومی تهران در حد یک استان خدمات قضایی ارائه می‌دهند، اما امکانات موجود برای ارائه‌ خدمات قضایی، پاسخگوی انتظارات مراجعین نیست.

[ad_2]

لینک منبع