دیدگاه‌های خود را نسبت به اقتصاد ایران تغییر دهید

[ad_1]


رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت : در ایران رفرم اقتصادی در جریان است که محور آن حضور حداکثری مردم در اقتصاد و خروج دولت از بنگاه داری است.این تغییربزرگ درابلاغیه اقتصادمقاومتی رهبرمعظم انقلاب تاکید شده و توسط قوای سه گانه نهادینه و اجرایی می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع