آموزش زنان و دختران در طرح توسعه قرآنی مورد توجه قرار گیرد

[ad_1]


مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت: آموزش و تربیت زنان و دختران در طرح توسعه قرآنی مورد توجه قرار گیرد.

[ad_2]

لینک منبع