درخواست وزارت کشوراز شورای نگهبان برای بررسی مجدد انتخابات الکترونیک

[ad_1]


مقیمی گفت: در حال تدوین نامه‌ای به شورای نگهبان هستیم که مجدداً این شورا بحث انتخابات به صورت الکترونیکی را بررسی کند.

[ad_2]

لینک منبع