مرّقانون را پاس داریم؛ آرامش مردم را برهم نزنیم

[ad_1]


زمان غوغا سالاری و فضاسازی گذشته است، ملت بصیر و آگاه ایران اسلامی بر این باورند شورای نگهبان امین است.فقهای معظم دین خود را فدای دنیای دیگران نمی کنند.رئیس جمهور محترم و دولت با پذیرش قانون، اگر اعتراض و انتقاد هم دارند، از مسیر قانونی اعلام کنند.

[ad_2]

لینک منبع