دستور دادستان زنجان برای برخورد با عوامل برگزاری مبارزه خونین سگ‌ها

[ad_1]


دادستان زنجان دستور برخورد با عوامل برگزاری مبارزه خونین سگ‌ها را صادر کرد.

[ad_2]

لینک منبع