بیکاران بازار دست‌فروشان را رونق دادند

[ad_1]


به اعتقاد کارشناسان بازار کار، رونق بازار دستفروشان نشان دهنده رکود بنگاه‌های تولیدی است. هر ساله با فرا رسیدن روزهای پایانی سال بیکاری پنهان ناشی از نبود شغل مطلوب و عدم استفاده از ظرفیت بنگاه های اقتصادی بروز می کند.

[ad_2]

لینک منبع