برچسب «حامی تروریزم» بانک‌های غربی را در معامله با ایران می‌ترساند

[ad_1]


نیویورک تایمز با اشاره به احتیاط بانک های غربی در برقراری ارتباط با ایران نوشت: بانک های مهم غربی منتظر روشن تر شدن موضع خزانه داری آمریکا درباره برچسب «کشور حامی تروریزم» هستند که به ایران زده شده است.

[ad_2]

لینک منبع