دفاع هاموند از اقدامات عربستان در یمن اهانت‌آمیز است

139406021628066695951644
سازمان پزشکان بدون مرز دفاع فیلیب هاموند وزیر خارجه انگلیس از موارد نقض قوانین بشردوستانه از سوی عربستان در یمن را اهانت آمیز خواند.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ به نقل از سایت سازمان پزشکان بدون مرز، “راکیل ایورا” مدیر عملیاتی سازمان پزشکان بدون مرز بعد از حمله ارتش سعودی به سه مرکز بهداشتی و پزشکی خود در یمن تاکید کرد که قوانین جنگی در جنگ یمن مورد احترام قرار نمی‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در جنگ یمن به مصونیت بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و محترم شمرده نمی شود، تصریح کرد: ما روزانه شاهد عواقب فاجعه بار برای مردمی هستیم که در مناطق شاهد درگیری، گرفتار مانده‌اند.

ایورا تاکید کرد: با وجود اینکه مراکز پزشکی تحت حمایت روشن قوانین بین‌المللی انسانی قرار داد اما هیچ چیز در یمن از بمباران در امان نیست؛ حتی بیمارستانها.

وی اظهارات اخیر فیلیب هاموند وزیر خارجه انگلیس که در آن هرگونه نقص عمدی قوانین بین المللی انسانی در یمن از سوی عربستان را رد کرد، “منطقی اهانت آمیز و بی پروا” توصیف کرد.

ایورا گفت: سازمان پزشکان بدون مرز تصمیم گرفته است تا از کمیته بین المللی انسانی حقیقت یاب بخواهد تا تحقیقات مستقلی را درباره حمله به بیمارستان شهاره در یمن انجام دهد.

جنگنده های سعودی تاکنون بارها به تاسیسات و مراکز بهداشتی و درمانی یمن از جمله سه مرکز و بیمارستان تحت مدیریت پزشکان بدون مرز در این کشور حمله کرده اند.