رئیس جمهور به جای پرداختن به حواشی، وعده‌های انتخاباتی خود را عملیاتی کند

139307061103221023729114

عضو جبهه ایستادگی گفت: رئیس جمهور به جای پرداختن به حواشی وعده‌های انتخاباتی خود را عملیاتی کند.

خبرگزاری صالحین تهران بزرگ : حسین کنعانی مقدم عضو جبهه ایستادگی ایران اسلامی ، با اشاره به سخنان انتخاباتی رئیس جمهور در جمع استانداران و فرمانداران سراسر کشور اظهار داشت: اظهارات رئیس جمهور دو بخش دارد؛ یک بخش قانونی و دیگری اظهار نظر سیاسی است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور حق دخالت در امور نظارتی شورای نگهبان را ندارد و اگر بنا بود شورای نگهبان به خاطر نظارت خود زیر سؤال برود، باید گفت رئیس جمهور نیز با همین مکانیزم رئیس جمهور شد؛ پس باید خودش هم زیر سؤال برود. بالاخره مبنایی که آقای روحانی، رئیس جمهور کشور شده، همان مبنای شورای نگهبان است.

عضو جبهه ایستادگی ایران اسلامی گفت: دخالت رئیس جمهور در مسائل اجرایی انتخابات که مسئولیت آن را برعهده دارد و باید در آن چارچوب باشد، اشکالی ندارد؛ اما در غیر این صورت ورود آقای روحانی به عنوان قانون اساسی در بحث انتخابات، صحیح نیست.

کنعانی مقدم افزود: مفسر قانون اساسی شورای نگهبان است و رئیس جمهور در تفسیر نظارت بر انتخابات نمی‌تواند دخالت کند.

وی تأکید کرد: رئیس جمهور به جای پرداختن به این حواشی وعده‌های انتخاباتی خود را عملیاتی کند؛ بیشترین مطالبه مردم از رئیس جمهور عمل به وعده‌ها و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی و رفع بیکاری مردم است.