فرهنگستان همیشه مراقب حال اعضای پیوسته خود است

[ad_1]


رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: این روزها می‌بینم که بعضی از مطبوعات داخلی و رسانه‌های خارجی این‌طور شایع کرده‌اند که در مداوای مرحوم نجفی کوتاهی شده است. همۀ این‌ها را تکذیب می‌کنم. فرهنگستان همیشه مراقب حال اعضای پیوسته و وابسته خود است.

[ad_2]

لینک منبع