تصمیم احتمالی مجلس برای عودت برنامه ششم به دولت/تصویب نهایی بودجه در سال ۹۵

[ad_1]


سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه لایحه برنامه ششم برنامه نیست، از احتمال عودت این لایحه به دولت و تمدید یک‌ساله برنامه توسعه پنجم خبر داد و گفت: آنچه ارائه شده احکامی برای مقدمه‌ برنامه است.

[ad_2]

لینک منبع