"رونق" بنجل فروشان در "رکود" بازار

[ad_1]


بعد از تشدید و تداوم رکود در ماه های گذشته و به دنبال آن تغییر وضعیت کاربری و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی این روزها شاهد ایجاد ارازن فروشی های متعددی در سطح شهر هستیم که اجناس چینی را با قیمت های پایین به مردم می فروشند.

[ad_2]

لینک منبع