خشک‌ترین کشور منطقه خلیج فارس چگونه مشکل کم‌آبی خود را حل کرد؟

[ad_1]


کویت با منابع تجدیدپذیر آبی ناچیز خشک‌ترین کشور منطقه محسوب می‌شود اما با این وجود توانسته است آب مورد نیاز برای توسعه اقتصادی و جمعیتی خود را با شیرین‌سازی آب دریا تأمین کند، راهبردی که در کشور ما مورد غفلت واقع شده است.

[ad_2]

لینک منبع