ارتش سوریه یک شهر استراتژیک را آزاد کرد

[ad_1]


ارتش سوریه پس از نبردهای شدید با گروههای تروریستی سرانجام یک شهر استراتژیک در استان جنوبی درعا را بازپس گرفت.

[ad_2]

لینک منبع