گزارشی تکان دهنده از درد و رنج مردم غزه در دهمین سال محاصره

[ad_1]


یک مرکز حقوقی بین المللی که مقر آن در ژنو است، گزارشی تکان دهنده از پیامدهای فاجعه بار محاصره تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه منتشر کرد.

[ad_2]

لینک منبع