مسئولان از بیان مطالب شائبه انگیز خودداری کنند/ مهمترین وظیفه دولت مبارزه با رکود و بیکاری است

[ad_1]


سخنگوی جامعه روحانیت مبارز مهمترین وظیفه دولت را مبارزه با رکود و بیکاری عنوان کرد و گفت: مسئولان برای جلب افکار بخشی از مردم، از بیان اظهاراتی که شائبه تعرض به نهادهای قانونی را دارد، خودداری کنند.

[ad_2]

لینک منبع