فصل تازه ای در روابط ایران و ایتالیا آغاز شده است /دو کشور مصمم هستند سطح همکاری های خود را در همه حوزه ها افزایش دهند

[ad_1]


رییس جمهوری پس از امضای ۱۴ سند همکاری میان مقامهای ارشد تهران و رم، تاکید کرد که فصل تازه ای در روابط ایران و ایتالیا آغاز شده است و دو کشور مصمم هستند سطح همکاری های خود را در همه حوزه ها افزایش دهند.

[ad_2]

لینک منبع