بهانه کم‌کاری و نبود سوژه برای داستان‌نویسی انقلاب وجود ندارد

[ad_1]


رییس حوزه هنری گفت: بهانه‌ برای کم‌کاری و نبود سوژه و نبود منابع در زمینه داستان‌نویسی برای انقلاب وجود ندارد. اگر ما در این راه کم‌کاری کنیم انقلاب ما را تحریف می‌کنند.

[ad_2]

لینک منبع