شبکه تهران آئینه تمام قد تهرانی‌ها است

[ad_1]


احسان کاوه مدیر شبکه تهران گفت: این شبکه آئینه تمام قد ما تهرانی‌ها است، که می‌توانستیم با امکانات ارزان و با کیفیت آن را راه‌اندازی کنیم

[ad_2]

لینک منبع