احتمال عودت لایحه برنامه ششم به دولت/ برنامه پنجم یک سال تمدید می‌شود

[ad_1]


سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان این که لایحه برنامه ششم، برنامه نیست از احتمال عودت این لایحه به دولت و تمدید یک ساله برنامه توسعه پنجم خبر داد و گفت آنچه که ارائه شده احکامی برای مقدمه‌ برنامه است.

[ad_2]

لینک منبع