لایحه برنامه ششم به دولت عودت می‌شود/ دولت مکلف به ارائه بودجه چند دوازدهم است

[ad_1]


سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۹۵ با بیان اینکه دولت ملکف به ارائه لایحه چند دوازدهم است و مجلس لایحه بودجه را در سال آینده بررسی می‌کند، گفت: متنی که با عنوان لایحه برنامه ششم تقدیم شده، برنامه نیست و احتمالا مجلس آن را به دولت عودت می‌دهد.

[ad_2]

لینک منبع