برقراری بیمه تأمین اجتماعی برای ۴۰۰هزار خانوار کمیته امداد

[ad_1]


رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از برقراری بیمه تأمین اجتماعی برای ۴۰۰هزار خانوار کمیته امداد خبر داد.

[ad_2]

لینک منبع