ورود سازمان بازرسی به قراردادهای جدید نفتی و ارسال گزارش به رؤسای قوا

[ad_1]


رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید که این سازمان به موضوع قراردادهای جدید نفتی ورود و گزارش کاملی را در همین ارتباط به رؤسای قوا ارسال کرده است.

[ad_2]

لینک منبع