امام خمینی(ره):مخالفت با شورای نگهبان دیکتاتوری است/ تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است

[ad_1]


امام خمینی (ره) می فرمودند: «من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می شود و در آخر، رژیمی را ساقط می نماید.»

[ad_2]

لینک منبع