صف بندی جریان‌های سیاسی مصر؛ ارتش بازیگر اصلی دوره انتقالی

[ad_1]


ارتش مصر عملا نشان داد که یکی از طرف‌های تاثیرگذار در صحنه سیاسی مصر که در شرایط حساس و بحرانی ممکن است مداخله کرده و صحنه را دگرگون سازد.

[ad_2]

لینک منبع