برف و کولاک کنگره آمریکا را به تعطیلات فرستاد

[ad_1]


شدت کولاک در پایتخت آمریکا باعث ادامه تعطیلی کنگره و بسیاری از سازمانهای دولتی این کشور شده است.

[ad_2]

لینک منبع