ایجاد بستر برای الکترونیکی کردن رسیدگی‌های قضائی در ناجا

[ad_1]


رئیس پلیس پیشگیری ناجا در ایلام گفت: بستر الکترونیکی کردن رسیدگی‌های قضائی در ناجا مهیا شده است.

[ad_2]

لینک منبع