چرا پوتین واردات محصولات "تراریخته" به روسیه را ممنوع کرد؟

[ad_1]


به دلیل مضرات بی شمار محصولات محصولات کشاورزی تراریخته (دستکاری شده ژنتیکی)، رویکرد جهانی حذف این محصولات از سبد غذایی کشورها است، در هیمن رابطه پوتین پیشتر واردات این محصولات به روسیه را منع کرد.

[ad_2]

لینک منبع