آیت الله حائری شیرازی: علمای نامدار و آرای بالا جایگاه خبرگان را ارتقا می‌دهد

[ad_1]


عالم گرانمایه و معلم اخلاق، حضرت آیت‌الله حاج شیخ محی‌الدین حائری شیرازی به شهادت پیشینه ومواضع گذشته‌اش، همواره به پدیده‌های سیاسی واجتماعی، نگاهی آسیب‌شناسانه دارد و از تجربیات تاریخی گذشته برای تبیین و تحلیل بهینه آنها مددمی جوید.

[ad_2]

لینک منبع