ارسال احکام برنامه ششم به مجلس بدعت است/مجلس آن را نپذیرد

[ad_1]


احمد توکلی در کانال تلگرامی خود نوشت: در این برنامه (ششم توسعه) اعتبارات مشخص نیست، می‌توان گفت در این برنامه هیچ چیزی مشخص نیست، اینکه دولت می‌گوید برنامه ارائه نداده و احکام برای برنامه ارائه داده است یک بدعت است که نباید مجلس آن را بپذیرد.

[ad_2]

لینک منبع