برقراری بیمه تأمین اجتماعی برای ۴۰۰هزار خانوار کمیته امداد

32462ec1-2063-4e4a-9e04-6263067ace9b

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از برقراری بیمه تأمین اجتماعی برای ۴۰۰هزار خانوار کمیته امداد خبر داد.

پرویز فتاح خبرگزاری صالحین تهران بزرگ، از برقراری بیمه تأمین اجتماعی برای ۴۰۰هزار خانوار کمیته امداد خبر داد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در خصوص جزئیات این خبر، اظهار کرد: عمده این گروه، زنان سرپرست خانوار و افرادی هستند که به‌نوعی شغل دارند و فعالیتی را انجام می‌دهند. اکثر زنان سرپرست خانوار که با دریافت وام کمیته امداد برای خود اشتغالی ایجاد کرده‌اند در مرحله اول در اولویت بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند و هدف ما تشویق برای توانمندی مددجویان است.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد در سال‌های اخیر در راستای ایجاد شغل به‌ویژه مشاغل خانگی ازجمله نهادهای سرآمد بوده است، افزود: بیمه تأمین اجتماعی برای مددجویان کمیته امداد در واقع ملاکی برای ایجاد اشتغال در کمیته امداد نیز هست و ما تلاش می‌کنیم در سال آینده تعداد ۷۰هزار خانوار دیگر نیز تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) همچنین گفت: ما می‌خواهیم از اقدامات فوری که اثر مسکّن دارند بپرهیزیم و به‌جای آن درمان طولانی‌مدت داشته باشیم، به‌طور مثال اثر بیمه تأمین اجتماعی ممکن است در حال حاضر منفی باشد اما اثر آن در درازمدت به‌نفع مددجویان است.