نرخ تورم رسمی به ۱۳٫۲ درصد افزایش یافت

[ad_1]


نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی‌ ۱۳۹۳ معادل ۱۳٫۲ درصد است.

[ad_2]

لینک منبع