انتقاد اعضای کمیسیون اقتصادی به کلیات برنامه ششم/اقتصاد مقاومتی دیده نشد

[ad_1]


عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون به لایحه برنامه ششم انتقاد داشتند که ارتباط ضعیفی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد، گفت: به دلیل به حدنصاب نرسیدن جلسه، قرار شد در جلسه امروز دوباره کلیات لایحه برنامه بررسی شود.

[ad_2]

لینک منبع