حفظ وحدت اصولگرایان مهمتر از بودن یا نبودن در لیست است

[ad_1]


نماینده اصولگرای مجلس، مهمترین رویکرد و برنامه اصولگرایان در انتخابات مجلس را ارائه برنامه خوب و فرستادن افرادی است که بتوانند در مجلس در راستای حل مشکلات کشور با در نظر گرفتن منافع ملی و مصالح کشور فعالیت کنند.

[ad_2]

لینک منبع