باید از فضای پسابرجام برای رشد و توسعه کشور و اشتغال‌زایی بهره گرفت

[ad_1]


رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت گسترش روابط با کشورهای اروپایی، گفت: باید از فضای پسابرجام، برای رشد و توسعه کشور و اشتغالزایی بهره گرفت.

[ad_2]

لینک منبع