ابوالفضل بهرام‌پور ترجمه‌ قرآنش را وقف عام کرد

[ad_1]


باهدف نشر و گسترش معارف قرآنی، ترجمه قرآن کریم بهرام پور وقف عام شد.

[ad_2]

لینک منبع